Logotyp Visual Designers

Redesign av webbplats för Tärna folkhögskola

Uppdrag

Hösten 2021 fick Visual Designers/ Lena Ringstad/ FlyMama AB i uppdrag att undersöka webbplatsens prestanda och förutsättningar för utveckling. 

Webbplatsen uppgift är att presentera skolans kurser och utbildningar. Den som söker en kurs eller utbildning ska enkelt kunna orientera sig på sidan och hitta information. Webbplatsen ska också inspirera besökaren och vägleda till att genomföra en anmälan eller ansökan. Den behöver också tillgodose skolans kursdeltagare när det gäller viss information.

Analys

Vi började med att analysera webbplatsens prestanda när det gäller användarupplevelse (User Experience ) med hjälp av bland annat verktyget Semrush. Dessutom användes Yoast för att undersöka sidans SEO (sökmotoroptimering). Vi genomförde också en workshop i webbaserade verktyget Miro för att generera tankar och idéer om sidans innehåll från medarbetare och elever. Här fick vi nu en samlad bild av vilka insatser som skulle få sidan att fungera bättre.

Behov

Vi började med att analysera behoven och möjligheterna att använda en redan befintlig produkt. Den workshop som genomfördes med de olika verksamhetsområdena gav oss anledning att frångå den första planen. Med utgångspunkt i utvecklingsprojektens olika och specifika behov formulerade vi nya förutsättningar och började från grunden.

Lösning

Vi började med att skapa en hållbar grund genom att byta WordPresstema och installera Elementor. Vi omstrukturerade också sidans innehåll. Eftersom skolans logotyp och visuella identitet parallellt omarbetats fanns en vision och linje, för framtoningen. Texter och micro-copy uppdaterades. Bilder tillfördes och grafiska element utformades enligt beprövade UX-principer.

Tärna folkhögskola logo

Uppdragsgivare

Tärna folkhögskola – en del av Region Västmanland → tarna.fhsk.se

Samarbetspartners

Lena Ringstad, FlyMama AB
Eva Strindlund, Illustrationer

Tjänster

Visuell identitet
SEO Analys
Workshop
Design / UX
Redesign webbplats

Hör av dig till oss!

Har du frågor eller vill du veta mer om oss på Visual Designers?
Hör av dig till hej@visualdesigners.se