Logotyp Visual Designers

Visuell identitet för Tärna folkhögskola

Uppdrag

Analysen visade att den befintliga logotypen var en utvecklad version efter ett mycket tidigt märke. Själva namnet och symbolen var ihopkopplade och namnet Tärna kunde inte helt obehindrat utläsas. En del av uppdraget blev alltså att förtydliga namnet och skapa en ny symbol. Den bladkrans som togs fram ger associationer till lagerkrans, utbildning, växande, utveckling och frodighet. Den runda formen visar det cirkulära. Lära och lära igen. Ordmärket fick en typografi med humanistisk framtoning.

Visuell identitet

Ett varumärke är alla de associationer, inre bilder, upplevelser, känslor och nytta, som omvärlden förknippar med organisationens verksamhet, namn och logotyp. Det handlar om att vara synlig och tydlig, se ut som det man är – uppfattas rätt.  Vi vill skicka ut rätt signaler i tonalitet och framtoning. Vi vill få en plats i folks medvetande.

Kommunikation

Det nya grafisk programmet skapades i samband med att en ny hemsida togs fram. Illustrationer och grafiska designelement utvecklades. Kommunikationen följer den grafiska formen med utgångspunkt i intervjuer med deltagare och personal.

Tärna folkhögskola logo

Uppdragsgivare

Tärna folkhögskola – en del av Region Västmanland
→ tarna.fhsk.se

Tjänster

Visuell identitet Design
Kommunikation
Digital SoMe-kampanj
Content

Hör av dig till oss!

Har du frågor eller vill du veta mer om oss på Visual Designers?
Hör av dig till hej@visualdesigners.se