Logotyp Visual Designers

Ny webbplats för Bankinfrastruktur i Sverige

Uppdrag

Hösten 2021 fick Visual Designers/ Ohana Stockholm i uppdrag av Bankinfrastruktur i Sverige AB (BSAB) att utveckla och designa en ny webbplats och plattform. Vår roll i projektet var projektledning och UX design.

Svenska banker utvecklar, i samarbete med andra aktörer, regelverk som stödjer och skapar en hållbar, funktionell och modern svensk bankinfrastruktur. Genom olika samverkansprojekt, skapas en gemensam infrastruktur till nytta för bland andra bankerna och deras kunder. Bankinfrastruktur i Sverige AB, bildades 2019 och är ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen.

Behov

Webbplatsens uppgift är att samla alla utvecklingsområden under samma tak för samverkan, kommunikation och tillgänglighet. Målet med den nya webbplatsen är främst att informera om infrastruktur, förvaltning och utvecklingen med koppling till den finansiella marknaden. En webbplats med intuitiv navigering på desktop och mobil med användarvänligheten i focus.

Analys

Vi började med att analysera behoven och möjligheterna att använda en redan befintlig produkt. Den workshop som genomfördes med de olika verksamhetsområdena gav oss anledning att frångå den första planen. Med utgångspunkt i utvecklingsprojektens olika och specifika behov formulerade vi nya förutsättningar och började från grunden.

Lösning

Slutresultatet blev en webbplats med en ”självständig miniwebb” till respektive pågående utvecklingsprojekt. Webbplatsen är designad i Figma och utvecklad i Umbraco med mobilen som utgångspunkt.

Bankinfrastruktur i Sverige AB logo

Uppdragsgivare

Bankinfrastruktur i Sverige (BSAB)
→ bankinfrastruktur.se

Samarbetspartners

Svenska Bankföreningen
Sublime Digitalbyrå
Ohana Stockholm kommunikationsbyrå

Tjänster

Workshop
Projektledning
Design / UX
Webbdesign

Hör av dig till oss!

Har du frågor eller vill du veta mer om oss på Visual Designers?
Hör av dig till hej@visualdesigners.se